Visszaélés-bejelentő rendszer

Az alkalmazandó jogszabályoknak és a belsős eljárásrendeknek való mindenkori megfelelés érdekében az esetlegesen észlelt szabálysértések bejelentésére szolgál jelen aloldal.
Bejelentést tehet az Acounto bármely munkavállalója, volt munkavállalója, olyan személy, aki esetében munkajogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, (a)) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Acountoval szerződéses kapcsolatban áll, (b)) az Acounto tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint (c)) az Acounto ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, az (d)) Acountoval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, az Acountonál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, az Acountoval az a), b) és d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az Acountoval megszűnt.
A rendszer lehetővé teszi az esetekkel kapcsolatos névtelen bejelentést is. A személyazonosság feltárására lehetősége van, ez ugyanis elősegítheti a vizsgálatok gyors és hatékony lefolytatását. Minden bejelentést bizalmasan kezelünk és a bejelentőket folyamatainkba épített eszközökkel védjük.
Bejelentése hozzájárulhat a kötelezettségszegések feltárásához és segíti az Acountot, hogy a szabálytalanságokra gyorsan reagáljon és hogy következetesen fenntartsa a tisztesség értékét a cégen belül.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy rosszhiszeműen, valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek (kérelmére) át kell adni.
Kérjük a lenti kérdéseket a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal válaszolja meg annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a tudomásunkra hozzon, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását.
Köszönjük együttműködését!